När rätt beslut
är avgörande

100% Business Intelligence

Beslutsstöds- och analyssystem

Bizware är ett konsultbolag som hjälper kunder att utveckla framgångsrika system för beslutsstöd och analys. Framgångsfaktorer är ett strukturerat arbetssätt i kombination med lång erfarenhet. Våra konsulter har i genomsnitt över 10 års erfarenhet av framgångsrik utveckling av beslutsstöd och analyssystem för ledande svenska och internationella bolag.

Vi utvecklar både stora och små systemlösningar, men vår huvudinriktning är Enterprise Data Warehouse-lösningar, där vi hämtar stora volymer transaktionsdata i olika format från ett flertal källsystem för att i slutändan skapa affärskritiska tillämpningar som levererar värde för våra kunder.
Läs mer om Bizware här »

 

Biznews

Bizware gör ny affär

Utveckling av MDM-Master Data Management system för effektivisering inom sjukvården.

Bizware gör ny affär

Vidareutveckling av BI-lösning hos ett av Sveriges största industribolag inkluderande förstudie för nästa generations molnbaserad lösning med Microsoft Azure-teknologi.

Bizware gör ny affär

Utveckling av BI-lösning för energibolag med CRM data med målsättning att personifiera kunderbjudandet.

Bizware gör ny affär

Utveckling av system för uppföljning av mätdata från maskiner som sedan presenteras i Power BI för över 500 slutanvändare.

Bizware gör ny affär

Utveckling av BI-lösning för bank som inkluderar Hadoop teknologi.