Bizware genomför Microsoft SQL server 2012 utbildning

Bizware fördjupar sin kompetens på MS SQL server 2012 genom specialanpassade utbildningar.
Bizware utvecklar idag ett antal BI projekt med Microsofts senaste SQL-plattforma med mycket gott resultat.