Bizware fortsätter att bygga Netezza kompetens

Bizware fortsäter att utbilda konsulter på IBM Netezza, som tillsammans Informatica PowerCenter ger en exceptionellt kraftfull EDW plattform.