Machine Learning

Bizware genomför Machine Learning utbildning för ett 30-tal medarbetare.