Bizware gör ny affär

Bizware går in på petroleumbolag som teknisk projektledare för att utveckla ny BI-lösning i samband med skifte av affärssystem.