Bizware gör ny affär

Bizware påbörjar samarbete med svenskt pensionsbolag för utveckling av BI-lösningar.