Bizware gör ny affär

Bizware påbörjar samarbete med ledande svenskt online bolag för vidareutveckling av BI-lösningar med Machine Learning teknologi.