Bizware gör ny affär

Utveckling av system för uppföljning av mätdata från maskiner som sedan presenteras i Power BI för över 500 slutanvändare.