Bizware gör ny affär

Utveckling av BI-lösning för energibolag med CRM data med målsättning att personifiera kunderbjudandet.