Bizware gör ny affär

Utveckling av MDM-Master Data Management system för effektivisering inom sjukvården.