När rätt beslut
är avgörande

100% Business Intelligence

Konsult − Business Intelligence

Du har stort intresse och gedigen erfarenhet av utveckling av rapport- och analyslösningar med marknadsledande BI-verktyg från exempelvis Cognos, Business Objects eller Microsoft. Du kommer att arbeta nära våra kunder med alla faser i BI-projekt varför det är viktigt att ditt tekniska kunnande åtföljs av en god förmåga att snabbt tillskansa dig en god verksamhetsförståelse.

För mer info, kontakta Erik Grimelius, +46 761 70 20 21