När rätt beslut
är avgörande

100% Business Intelligence

Vad vi gör

Bizware kan medverka i hela leveranskedjan för beslutsstöd och analyssystem, från förstudie och behovsanalys till systemförvaltning.

Våra kompetensområden

  • Strategisk rådgivning och upphandlingsstöd
    Nyckeln till att leverera värdefull Business Intelligence ligger i att förstå behov och förutsättningar. Vi stöttar våra kunder i processen att hitta rätt användningsområde för beslutsstöd och sedan välja rätt arkitektur, metodik och verktyg för ett effektivt rojektgenomförande.
  • Utveckling och förvaltning av Data Warehouse
    Ett Data Warehouse-projekt består till stor del av dataintegration (ETL) för att på ett säkert sätt samla upp, konvertera och lagra data. ETL-utveckling (Extract Transform Load) genomför vi med marknadsledande standardverktyg för kortast möjliga utvecklingstid, personoberoende och effektiv förvaltning. Utveckling av ett Data Warehouse sker alltid i nära samarbete med rapport- och analysutvecklingsteamet så att Data Warehouse-lösningen stöttar fortsatt förädlingskedja och i slutändan verksamheten på ett optimalt  sätt.
  • Utveckling och förvaltning av rapport- och analyssystem
    När vi utvecklar rapporter, OLAP-kuber eller andra analyslösningar startar projektet med en ingående behovsfas där slutanvändarnas befintliga och framtida behov diskuteras och dokumenteras. Rapporter och OLAP-kuber utvecklas sedan med standardverktyg från Microsoft, Tableau, Qlik, IBM/Cognos, SAP/Business Objects, eller andra standardverktyg som våra kunder valt.