När rätt beslut
är avgörande

100% Business Intelligence

Vårt arbetssätt

Vi arbetar strukturerat med beprövad metodik och best practice inom vårt specialistområde. Vi använder välkänd modellerings-metodik som Kimball eller DataVault och ett iterativt arbetssätt där vi levererar våra projekt uppdelat i mindre faser där varje release ger ett tydligt affärsvärde för våra kunder. För att minimera utvecklingstid och personberoende, samt för att möjliggöra en effektiv förvaltning av våra lösningar använder vi marknadsledande standardverktyg från Informatica, IBM/Cognos, SAP/Business Objects, Microsoft, Oracle m.fl.