Våra kunder

Gedigen erfarenhet av framgångsrik utveckling av Data Warehouse och Business Intelligence-lösningar.

Våra kunder

Gedigen erfarenhet av framgångsrik utveckling av Data Warehouse och Business Intelligence-lösningar.

Vi har lång erfarenhet av att bygga och förvalta BI/DW-lösningar i så väl molnet som on-prem.
Vill du se olika branscher och företag vi hjälpt genom åren och se exempel på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Group 22 (kopia)

Finans och försäkring

Bizware har mångårig erfarenhet av utveckling av analyssystem kopplade till myndighetskrav som Basel II, Solvens II, IFRS, GDPR mm.

Group 159 (1)

Myndigheter

Bizware hjälper flera av Sveriges största statliga myndigheter att bygga upp centralt datalager som snabbt ger verksamheten rätt beslutsunderlag för att effektivisera processar och tex. korta ner handläggningstider.

Group 159 (kopia)

Industri

Bizware har medverkat i många olika industribolag från livsmedel, skog, läkemedel och fordonsindustri för att utveckla verksamhetskritiska analys och beslutsstödsystem.

Group 159

Detaljhandel

Bizware har mångårig erfarenhet från utveckling av effektiva beslutsstödsystem inom detaljhandeln. Här optimeras allt från logistik, personal, inköp, prissättning, försäljning och marknadsföring.