Finans och försäkring

Bizware har mångårig erfarenhet av utveckling av analyssystem kopplade till myndighetskrav som Basel II, Solvens II, IFRS, GDPR med mera.

Finans och försäkring

Bizware har mångårig erfarenhet av utveckling av analyssystem kopplade till myndighetskrav som Basel II, Solvens II, IFRS, GDPR med mera.