Bizware gör ny affär

Bizware påbörjar samarbete med ledande svenskt online bolag för vidareutveckling av BI-lösningar med Machine Learning teknologi.

Bizware gör ny affär

Bizware påbörjar samarbete med svenskt pensionsbolag för utveckling av BI-lösningar.

Bizware gör ny affär

Bizware levererar team för förvaltning av BI-lösning hos retail bolag.

Vi välkomnar Per Scheffer som partner på Bizware

Per återvänder till Bizware efter 2 år på Spotify och jobbar som arkitekt och utvecklare inom vår Microsoft gruppering.

Master Data Management

Bizware genomför tillsammans med kunder MDM process utbildning under 2 dagar

Bizware gör ny affär

Bizware går in på petroleumbolag som teknisk projektledare för att utveckla ny BI-lösning i samband med skifte av affärssystem.

Johannes Östlund ny VD på Bizwares dotterbolag Nova by Bizware

Johannes Östlund leder utvecklingen av Nova by Bizware, ett BI konsultbolag som utvecklar unga talanger och breddar tjänsteutbudet för […]

Machine Learning

Bizware genomför Machine Learning utbildning för ett 30-tal medarbetare.