Bizware gör ny affär

Utveckling av MDM-Master Data Management system för effektivisering inom sjukvården.

Bizware gör ny affär

Vidareutveckling av BI-lösning hos ett av Sveriges största industribolag inkluderande förstudie för nästa generations molnbaserad lösning med Microsoft Azure-teknologi.

Bizware gör ny affär

Utveckling av BI-lösning för energibolag med CRM data med målsättning att personifiera kunderbjudandet.

Bizware gör ny affär

Utveckling av system för uppföljning av mätdata från maskiner som sedan presenteras i Power BI för över 500 slutanvändare.

Bizware gör ny affär

Utveckling av BI-lösning för bank som inkluderar Hadoop teknologi.

Bizware gör ny affär

Bizware påbörjar samarbete med ledande svenskt online bolag för vidareutveckling av BI-lösningar med Machine Learning teknologi.

Bizware gör ny affär

Bizware påbörjar samarbete med svenskt pensionsbolag för utveckling av BI-lösningar.

Bizware gör ny affär

Bizware levererar team för förvaltning av BI-lösning hos retail bolag.